Servei a Escoles

Verdures fresques de qualitat sense pesticides ni resíduos químics directament del hort a les escoles.

 

Informat al 656 522 774 

info.agrocultura@gmail.com